Spolek rodičů a přátel ZUŠ Sokolov

V září 2019 se uskutečnila ustanovující schůze Spolku rodičů a přátel ZUŠ Sokolov, která byla zapsána do Veřejného rejstříku dne 19. listopadu 2019.Činnost Spolku je zaměřena na spolupráci při vzdělávání a výchovném působení rodiny, školy i dalších institucí, na rozvoj zájmové činnosti dětí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání. Při této své činnosti Spolek přispívá škole dobrovolnou organizační pomocí svých členů a materiálními a finančními prostředky k zajištění činnosti školy a zlepšování školního prostředí, finanční podporu při účasti na soutěžních a jiných zájmových činnostech žáků školy atd.

Základní informace ze stanov Spolku:

Členem Spolku může být každý občan starší 18 let, který souhlasí se stanovami tohoto Spolku. Úplné znění stanov Spolku je zveřejněno na stránkách školy www.zussokolov.cz

. Finanční příspěvek spolku činí 200,- Kč za školní rok, a to za každého žáka. V případě jednoho žáka při výuce více oborů hradí tento žák pouze jeden příspěvek. V případě sourozenců je částka zaplacena pouze jednou. Příspěvek je hrazen ve výši 200,- Kč i v případě přijetí žáka na ZUŠ v průběhu školního roku. Příspěvek do Spolku je možné uhradit převodem na účet Spolku, ve výjimečných případech v hotovosti u třídního učitele.

Platební údaje pro platbu převodem (prosíme o jejich přesné dodržení kvůli identifikaci platby):

Číslo účtu: 2401735664

Kód banky: 2010

Částka: 200,- Kč

Variabilní symbol: datum narození žáka ve tvaru DDMMRRRR (den, měsíc, rok) např.

01022010 = 1. únor 2010

Specifický Symbol: 2122

Zpráva pro příjemce: Příjmení a jméno žáka (v případě sourozenců stačí příjmení a jméno

  jednoho z nich)

V případě platby v hotovosti u třídního učitele obdrží rodič(žák) potvrzení o platbě.

Platby za školní rok 2022/2023 lze hradit od září 2022 do konce května 2023

 

Informace o Spolku získáte rovněž u ředitele, popř. zástupce ředitele ZUŠ Sokolov

 

Kontaktní informace:

Spolek rodičů a přátel ZUŠ Sokolov

Staré náměstí 37

356 01 Sokolov

IČO: 08643172

E-mail: spolek.zus@volny.cz

 

 

Mgr. František Sojka

Předseda Spolku rodičů a přátel ZUŠ Sokolov