V září 2019 se uskutečnila ustanovující schůze Spolku rodičů a přátel ZUŠ Sokolov, která byla zapsána do Veřejného rejstříku dne 19. listopadu 2019. Činnost spolku je zaměřena na spolupráci při vzdělávání a výchovném působení rodiny, školy i dalších institucí, na rozvoj zájmové činnosti dětí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání. Při této své činnosti Spolek přispívá škole dobrovolnou organizační pomocí svých členů a materiálními a finančními prostředky k zajištění činnosti školy a zlepšování školního prostředí, zajišťuje možnost poskytnout podporu dětem ze sociálně slabších rodin v rámci finanční výpomoci při některých úhradách, jako učebních pomůcek, finanční podporu při účasti na soutěžních a jiných zájmových činnostech žáků školy atd. Všechny potřebné informace najdete ve Stanovách spolku, popř přímo na stránkách Veřejného rejstříku a sbírky listin.