Taneční obor

Taneční obor rozvíjí a podporuje taneční nadání dětí a pěstuje v nich lásku k tanci a hudbě. Pro taneční vývoj dětí je nejdůležitější předmět Základy klasického tance. Předmět Současný tanec je spojení různých tanečních stylů a je založen na správném držení těla, stylizovaných prvků až po vlastní interpretaci. Děti jsou přijímáni od 5 let do předmětu Přípravná taneční výchova a jsou postupně zařazováni podle věku do tanečního souboru, kde využijí svých znalostí a schopností z předmětu Taneční praxe. Volitelným předmětem v tanečním oboru je předmět Mažoretky.

Taneční skupina IMPULS pravidelně vystupuje při různých akcích v Sokolově a blízkém regionu. Je vítězkou domácích i mezinárodních soutěží. Největším úspěchem této skupina je vítězství na 9. Mezinárodním festivalu mládeže, který se konal v listopadu 2017 během plavby výletní lodi MSC MERAVIGLIA v Středozemním moři.

Chcete se dozvědět více o ZUŠ Sokolov?

Pokračujte na podrobnější informace o oborech, které nabízíme,
nebo nás kontaktujte!