Zápisy nových žáků pro školní rok 2024/2025

Zveme všechny nové zájemce o studium v Základní umělecké škole Sokolov k zápisům do všech oborů. Již nyní si můžete podat elektronickou přihlášku z odkazu https://prihlasky.jphsw.cz/prihlaska.php?uid=k183 Během zápisů se v odpoledních hodinách představí na Starém...

Operační program Jan Amos Komenský

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla škole poskytnuta dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský. Název Projektu: OP JAK v ZUŠ Sokolov Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004157 Cíl projektu: Projekt je zaměřen na jedno nebo...