MŮJ SVĚT V TÉTO DOBĚ

Výzva k lidové tvorbě jakéhokoliv druhu pro kohokoliv z nás.

S ohledem na nouzový stav v naší zemi a opatření vlády, která v rámci starostlivé snahy o naše bezpečí významně zasahují do našich životů a ovlivňují naše zvyky a možnosti, jak vykonávat svou práci, starat se o svou rodinu, učit se do školy a podobně, se mnozí z nás ocitli v situaci, kdy se nemůžeme stýkat s ostatními a plnohodnotně sdílet vzájemné pocity.

V současném, tolik uspěchaném světě je najednou trochu času. Samozřejmě se nejedná o všechny lidi, mnozí pracují v této situaci mnohem usilovněji, než za normálních okolností.

Proto bychom touto cestou rádi oslovili všechny, kdo mají v tuto chvíli čas, energii a snad i potřebu něco udělat. Vytvořte umělecká díla inspirovaná dnešní dobou, jejichž prostřednictvím můžete sdílet své pocity a ukázat svůj vlastní vnitřní pohled. Vytvářejte, malujte, foťte své okolí, pište básně, prózu, nebo i vtipné texty. U nás bývá obvyklé, že v každé těžké situaci Češi najdou způsob, jak si zachovat humor.

Jakákoli tvorba je vítána a naše škola by ráda přijala její výsledky, například fotografie aktuálního prostředí, fotografie vašich namalovaných obrazů, ušitých roušek ve zvláštním designu, prostě čehokoliv co vytvoříte pomocí vlastní fantazie a pocitů v této době.

Tato výzva se netýká pouze dětí a žáků naší školy, ale všech lidí, všech věkových kategorií, kteří by se chtěli zapojit. Pevně doufáme, že jakákoli tvořivá činnost odreaguje pozitivním směrem lidskou mysl od současné nelehké situace.

Pokud se sejde dostatek fotografií, rádi bychom po skončení nouzového stavu uspořádali výstavu nasbíraných prací. Jsme přesvědčeni, že osloví a možná inspiruje mnoho dalších lidí k tvořivé činnosti. V průběhu této akce bychom také rádi sdíleli některá již zaslaná díla na stránkách naší školy.

Fotografie posílejte na email: vystava.zussokolov@volny.cz a připojte informace – jméno a věk autora, nebo autorů, kteří se na práci podíleli.

Pokud chcete zůstat anonymní, nevadí, hlavně tvořte a posílejte.