Od nového školního roku přidáváme novou formu výuky přípravného studia nazvanou Přípravná estetická výchova. Zájemci ve věku 5ti – 6ti let budou mít možnost seznámit se se všemi vyučovanými obory v naší škole, a potom se mohou rozhodnout, ve kterém konkrétním oboru by chtěli dál pokračovat ve studiu.
Vedle této výuky se lze absolvovat výuku v přípravných studíí jednotlivých oborů.
Rozvrh kolektivní výuky v hudebním oboru (přípravná studia, hudební nauky) bude zveřejněn nejpozději 31. 8. 2022 nebo bude k dispozici u zápisů.
Potřebné informace získáte ve dnech zápisů všech žáků pro školní rok 2022/2023 ve dnech 1. – 7. září 2022