Operační program Jan Amos Komenský

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla škole poskytnuta dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský. Název Projektu: OP JAK v ZUŠ Sokolov Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004157 Cíl projektu: Projekt je zaměřen na jedno nebo...