Informace k opatřením v souvislosti s COVID – 19

INFORMACE K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM Provoz školy  od 12. dubna 2021 A) Výuka 1) Prezenční výuka v hudebním oboru bude probíhat individuálně za přítomnosti jednoho žáka a učitele. V případě skupinové výuky (2 žáci v hodině) zorganizuje učitel výuku tak, aby na hodině byl...

HRAJEME (SI) PO SÍTI

Přesdstavujeme domácí videa, která natočili žáci školy svým učitelům v době distanční výuky na podzim 2020. Videa Hrajeme (si) po síti jsou určená hlavně těm, kteří se během koronavirové pandemie ocitli v sociální...

Materiály a testy z hudební nauky

Materiály ke studium Hudební nauky pro 1. až 5. ročník: HUDEBNÍ NAUKA AKTUALIZOVÁNO PRO 2. POLOLETÍ !!!!! Výuka Hudební nauka on-line (do odvolání) Vyučující p. uč. Petra Midrlová 1. ročník – pondělí v čase 15.40 – 16.25 hod. 2. ročník – pondělí  v...

V izolaci, přesto spolu

Projekt žáků výtvarného oboru naší školy, kteří svojí tvořivou a uměleckou činností chtějí potěšit všechny lidi, kteří se dostali v době pandemie do sociální izolace. Do projektu se zapojí i žáci ostatních oborů, kteří v době distanční výuky natočili videa svých...

48. Mezinárodní dětská výstava Lidice 2020

6. 10. 2020 navštívilo 40 žáků výtvarného a hudebního naší školy spolu se svými učitely Mezinárodní dětskou výstavu Lidice 2020. Účelem návstěvy nebylo jenom shlédnutí památníku v Lidicích, ale pod vedením odborné průvodkyně se interaktivním způsobem seznámit s...