Operační program Jan Amos Komenský

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla škole poskytnuta dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský. Název Projektu: OP JAK v ZUŠ Sokolov Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004157 Cíl projektu: Projekt je zaměřen na jedno nebo...

Rozvrhy kolektivní výuky

Rozvrh kolektivní výuky hudebního oboru (přípravná studia, hudební nauky, soubory a sbory) a výtvarného oboru Rozvrh výuky výtvarného...

Velikonoční koncert

Zveme všechny na Velikonoční koncert žáků školy, který se uskuteční 5. dubna 2023 v sále školy...