Informace pro nové zájemce o studium ve šk. roce 2021/2022

Informace pro nové zájemce o studium ve šk. roce 2021/2022

Přijímací řízení (zápisy) nových žáků pro školní rok 2021/2022 V novém školním roce 2020/2021 rádi přivítáme nové zájemce o studium ve všech oborech na naší škole. V hudebním oboru lze studovat hru na klávesové, dechové, smyčcové, strunné a bicí nástroje, akordeon,...

Informace k opatřením v souvislosti s COVID – 19

INFORMACE K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM Provoz školy  od 4. května 2021 Podle novelizovaného vládního opatření ze dne 3. 5. 2021 s účinností v Karlovarském kraji od 4. 5. 2021 je možné organizovat výuku v ZUŠ následujícím způsobem: Vedle distanční výuky se umožňuje: a) osobní...

HRAJEME (SI) PO SÍTI

Přesdstavujeme domácí videa, která natočili žáci školy svým učitelům v době distanční výuky na podzim 2020. Videa Hrajeme (si) po síti jsou určená hlavně těm, kteří se během koronavirové pandemie ocitli v sociální...

Úspěšná prezentace pěveckého sboru Zvonek

Ve dnech 23. a 24. dubna 2021 proběhla rozsáhlá videokonference „Hudební výchova pro 3. tisíciletí“, kterou zorganizovala Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty pražské Univerzity Karlovy. Konference se zúčastnilo dohromady 450 učitelů hudební výchovy ze...

Materiály a testy z hudební nauky

Materiály ke studium Hudební nauky pro 1. až 5. ročník: HUDEBNÍ NAUKA AKTUALIZOVÁNO PRO 2. POLOLETÍ !!!!! Výuka Hudební nauka on-line (do odvolání) Vyučující p. uč. Petra Midrlová 1. ročník – pondělí v čase 15.40 – 16.25 hod. 2. ročník – pondělí  v...

V izolaci, přesto spolu

Projekt žáků výtvarného oboru naší školy, kteří svojí tvořivou a uměleckou činností chtějí potěšit všechny lidi, kteří se dostali v době pandemie do sociální izolace. Do projektu se zapojí i žáci ostatních oborů, kteří v době distanční výuky natočili videa svých...