Literárně dramatický obor

Literárně dramatický obor

Od září 2022 otváráme pro zájemce o divadlo, herectví apod. nově Literárně dramatický obor (LDO). Zájemci se mohou hlásit během zápisů od 1. do 7. září v učebně...
Výuka přípravných ročníků ve školním roce 2022/2023

Výuka přípravných ročníků ve školním roce 2022/2023

Od nového školního roku přidáváme novou formu výuky přípravného studia nazvanou Přípravná estetická výchova. Zájemci ve věku 5ti – 6ti let budou mít možnost seznámit se se všemi vyučovanými obory v naší škole, a potom se mohou rozhodnout, ve kterém konkrétním...

Ředitelské volno

Z důvodu odstávky vody vyhlašuji na den 10. 5. 2022 ŘEDITELSKÉ VOLNO. V tento den nebude probíhat výuka v žádném z oborů. Roman Švancar, ředitel školy

Úspěšné soutěžní jaro 2022

V období od února do dubna 2022 se konala okresní a krajská kola soutěží ZUŠ ve hře na dechové a bicí nástroje, v sólovém a komorním zpěvu a smyčcových souborů. Ve všech kolech byli naši žáci velmi úspěšní. Mimo to se konaly i soutěže, které nepořádalo MŠMT. I tady...