Informace pro nové zájemce o studium ve šk. roce 2021/2022

Přijímací řízení (zápisy) nových žáků pro školní rok 2021/2022 V novém školním roce 2020/2021 rádi přivítáme nové zájemce o studium ve všech oborech na naší škole. V hudebním oboru lze studovat hru na klávesové, dechové, smyčcové, strunné a bicí nástroje, akordeon,...

Informace k opatřením v souvislosti s COVID – 19

INFORMACE K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM Provoz školy  od 24. května 2021 V souvislosti s Mimořádným opatřením vlády ze dne 17. května 2021 bude výuka v ZUŠ Sokolov od 24. 5. 2021 probíhat následujícím způsobem: HUDEBNÍ OBOR a) Individuální a skupinová výuka bude probíhat bez...

Materiály a testy z hudební nauky

Materiály ke studium Hudební nauky pro 1. až 5. ročník: HUDEBNÍ NAUKA AKTUALIZOVÁNO PRO 2. POLOLETÍ !!!!! Výuka Hudební nauka probíhá od 24. 5. 2021 prezenční formou podle rozvrhu   TESTY Z HUDEBNÍ NAUKY – 2.POLOLETÍ 2021 (nové) 1. ROČNÍK 2. ROČNÍK 3. ROČNÍK 4....

HRAJEME (SI) PO SÍTI

Přesdstavujeme domácí videa, která natočili žáci školy svým učitelům v době distanční výuky ve školním roce 2020/2021. Videa Hrajeme (si) po síti jsou určená hlavně těm, kteří se během koronavirové pandemie ocitli v sociální izolaci.  ...

Úspěšná prezentace pěveckého sboru Zvonek

Ve dnech 23. a 24. dubna 2021 proběhla rozsáhlá videokonference „Hudební výchova pro 3. tisíciletí“, kterou zorganizovala Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty pražské Univerzity Karlovy. Konference se zúčastnilo dohromady 450 učitelů hudební výchovy ze...

V izolaci, přesto spolu

Projekt žáků výtvarného oboru naší školy, kteří svojí tvořivou a uměleckou činností chtějí potěšit všechny lidi, kteří se dostali v době pandemie do sociální izolace. Do projektu se zapojí i žáci ostatních oborů, kteří v době distanční výuky natočili videa svých...