Hudební obor

V hudebním oboru vyučujeme hru na klávesové nástroje (klavír, akordeon, elektronické klávesové nástroje), smyčcové a strunné nástroje (housle, violoncello, kontrabas, kytara, elektrická kytara, basová kytara), dechové nástroje (zobcová a příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, pozoun, tuba), bicí nástroje a sólový a sborový zpěv. Nově zavedeným předmětem je Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba (tvorba hudby na PC, příprava a zpracování nahrávek apod.). Žáci jsou ke studiu zařazeni podle věku do Přípravného studia (5 – 7 let), 1. stupně základního studia

(7 – 14 let) a 2. stupně základního studia (14 – 18 let). Pokud je volná kapacita lze ke studiu přijmout i zájemce starší nad 18 let. Součástí studia je předmět Hudební nauka (1. – 5. ročník 1. stupně), hra v souboru nebo orchestru nebo sborový zpěv. V Přípravném studiu probíhá kolektivní výuka současně s individuální nebo skupinovou výukou na vybraný hudební nástroj nebo s výukou sólového či sborového zpěvu. V ostatních stupních studia je výuka individuální nebo skupinová (2 – 3 žáci). Žáci hudebního oboru pravidelně účinkují na veřejných vystoupeních (sólově nebo se soubory) doma i v zahraničí. Každoročně se zúčastní různých soutěží a to vždy s umístěním na předních místech. Na škole působí různá hudební uskupení, soubory, sbory a orchestry. Mezi nejpopulárnější patří pěvecké sbory ZVONEK, KOLIBŘÍCI, přípravný pěvecký sbor CVRČI, violoncellový soubor VCELLA, taneční orchestr KOLBAND a Dechový orchestr. Kromě toho se žáci mohou zapojit do hry v houslovém souboru, souboru zobcových fléten, kytarovém souboru a dalších menších hudebních uskupení.

Chcete se dozvědět více o ZUŠ Sokolov?

Pokračujte na podrobnější informace o oborech, které nabízíme,
nebo nás kontaktujte!