Zveme všechny na ojedinělou výstavu prací žáků výtvarného oboru s názvem „Vnímám, i když nevidím“, která se uskuteční ve dnech 13. 10. 2022 – 8. 1. 2023