Vynikajících úspěchů dosáhli žáci Základní umělecké školy Sokolov v celostátním kole ve hře na elektronické klávesové nástroje, které se konalo ve dnech 23. – 25. května 2019 v Kroměříži. Ze třídy Romana Švancara získal 1. cenu ve své věkové kategorii Adam Kolář. Margarita Tóthová, kterou vyučuje Zdeněk Havlíček, získala v tomto kole 3. cenu.

Celostátního kola se zúčastnilo celkem 110 mladých hráčů na elektronické klávesové nástroje na základě postupů z krajských kol, které se konaly na jaře ve všech krajích České republiky. Blahopřejeme úspěšným žákům a jejich učitelům za vynikající výsledky a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy i města.