Vernisáž výstavy permoníků, které vytvořili žáci výtvarného oboru – keramiky. Úžasná akce.Díky patří p. uč. P. Křížkové a A. Krejčí a jejich žákům za instalaci výstavy, p. uč. Z. Kolářové a Kolibříkům za podíl nejenom na vernisáži, ale i na tvorbě doprovodného videa. V neposlední řadě poděkování patří p. uč. P. Schneiderovi a žákům EZHZT za vytvoření videa a dalších zvukových efektů a p. uč J. Kolářovi za organizaci celé akce. Výstava permoníků je stálá, všem doporučuji navštívit. A to nejpodstatnější – výstava je instalována přímo v dole Jeroným.

odkaz na galerii

odkaz na stránky města Sokolov