Literárně dramatický obor

Literárně dramatický obor

Od září 2022 otvíráme pro zájemce o divadlo, herectví apod. nově Literárně dramatický obor (LDO). Zájemci se mohou hlásit během zápisů od 1. do 7. září v učebně...
Výuka přípravných ročníků ve školním roce 2022/2023

Výuka přípravných ročníků ve školním roce 2022/2023

Od nového školního roku přidáváme novou formu výuky přípravného studia nazvanou Přípravná estetická výchova. Zájemci ve věku 5ti – 6ti let budou mít možnost seznámit se se všemi vyučovanými obory v naší škole, a potom se mohou rozhodnout, ve kterém konkrétním...

SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ SOKOLOV

Spolek rodičů a přátel ZUŠ Sokolov V září 2019 se uskutečnila ustanovující schůze Spolku rodičů a přátel ZUŠ Sokolov, která byla zapsána do Veřejného rejstříku dne 19. listopadu 2019.Činnost Spolku je zaměřena na spolupráci při vzdělávání a výchovném působení rodiny,...