Literárně dramatický obor

Literárně dramatický obor byl na naší škole založen v roce 2022 p. uč. Andreou Plachou. Vyučované přeměty jsou Přípravná dramatická průprava (pro děti od pěti let), Dramatická průprava, Dramatika a slovesnost a Přednes. Prostřednictvím her se žáci naučí dobře mluvit, pohybovat se, umět vyjádřit své pocity, spolupracovat s kamarády, být vnímavý sám k sobě i k ostatním a vzájemně se respektovat. Výuka probíhá ve skupinách do desteti žáků.