Historie

30.července 1946 rozhodla rada MNV Sokolov o zřízení Městské hudební školy, za předpokladu , že se přihlásí minimálně 60 uchazečů. Nakonec se závazně přihlásilo 130 žáků. Vyučování začalo 1. září 1946 v budově čp. 9 v ulici Maršála Tita. Vedením školy byl pověřen prof. Př. Bažant z Brna a Alena Polesná – učitelka klavíru. Prof. Bažant krátce po nemoci ze školy odešel a ředitelství převzala A. Polesná. Pedagogický sbor byl doplněn o p.Polívku z Prahy a prof. Gzelhofera z Plzně. Výuka v hudební škole se orientovala především na hru na klavír, smyčcové nástroje a akordeon. Na škole vzniklo několik komorních souborů. V roce 1947 převzala vedení školy sl. Polesná. V té době měla škola již 150 dětí, a přes hlavní problém, jak byl nedostatek učitelů, se podařilo uskutečnit několik koncertů vysoké úrovně. Záznamy v kronice města Sokolova se příliš o hudební škole nezmiňují a tak lze ještě vyčíst, že např. v roce 1953 již škola měla 221 žáků, z toho 46 v přípravné hudební výchově. Škola v té době otevřela i večerní kurzy pro pracující. Podle dochovaných školních kronik škola postupně otevřela svoje pobočky v Habartově, Kynšperku, Chodově, Lokti a Horním Slavkově. Školu v té době řídil pan Václav Smítko, a to až do roku 1983. Výuka se rozšířila o další oddělení dechových nástrojů a kytary a svými vystoupeními se aktivně podílela na kulturním životě v Sokolově a okolí.

V šedesátých letech vyučovalo na škole a pobočkách 22 učitelů a školu navštěvovalo průměrně 550 žáků. Začátkem sedmdesátých let vznikly z hudebních škol Lidové škola umění ( známé „lidušky „) , jako komplexní zařízení ve vzdělávání v oborech hudebním, tanečním, výtvarném a literárně – dramatickém. Lidová škola umění v Sokolově v té době měla pouze obory hudební a výtvarný.V roce 1973 se všechny pobočky staly samostatnými školami.

Průměrný počet žáků se pohyboval mezi 400 – 450, které vyučovalo zhruba 17 učitelů.

V roce 1983 byla do vedení školy jmenována Jiřina Stariatová. Hudební a výtvarný obor se rozšířil o literárně – dramatický obor a na krátký čas byla ke škole připojena pobočka v Habartově. V té době na škole vyučovalo až 30 učitelů, ale víc jak polovina z nich pracovala na vedlejší pracovní poměr. Byli to převážně hráči z Karlovarského symfonického orchestru a Vojenské posádkové hudby. Na škole vznikl dětský dechový orchestr, který na konci osmdesátých let měl až 30 členů – výhradně žáků školy. V roce 1986 vznikl pod vedením prof. Václava Zemana pěvecký sbor ZVONEK. Na škole se dařilo různým komorním tělesům (akordeonový soubor, rocková skupina LIDUŠKA, dixilendové sdružení MINIDIX aj. Žáci během školního roku vystupovaly na samostatných koncertech, při různých společenských a veřejných událostí v Sokolově a okolí. Z různých soutěží přivážely všechny obory kvalitní umístění.

Po událostech v roce 1989 se škole otevřely další možnosti. Již v roce 1991 získala novu budovu na Starém náměstí, kde sídlí dodnes. Výuka byla rozšířena o obor taneční. Škola navázala spolupráci s Kreismusikschule Tirschenreuth. Dechový orchestr a žáci hudebního oboru navštívili se svým programem v roce 1992 hudební školu ve Wetzlaru (SRN). Nejýznamějšího úspěchu v tomto roce dosáhl pěvecký sbor ZVONEK,Obrázek Pěvecký sbor ZVONEK v Belgii v r.2004 – který se zúčastnil Mezinárodního festivalu mládežnických pěveckých sborů v belgickém Neerpeltu, kde získal 1. místo s pochvalou poroty. Dechový orchestr se od roku 1993 do roku 2000 pravidelně zúčastňoval Mezinárodních festivalů dechových orchestrů v Brně a v Praze, odkud vozil umístění v bronzových pásmech. Také v soutěžích ZUŠ v jednotlivých oborech škola zaznamenala úspěchy.Např. žáci hudebního oboru (trubka, tuba) postoupili třikrát do celostátního kola soutěží ZUŠ, z toho v roce 1994 získal Robert Kučera 1. místo ve hře na tubu. Výtvarný obor pravidelně vystavoval práce v Sokolově a zahraničí. Získal ocenění v domácích i mezinárodních soutěží. Podílel se na výzdobě dětských oddělení polikliniky a nemocnice v Sokolově. Uspořádal několik aukcí, jejichž výtěžek věnoval např. dětskému oddělení sokolovské nemocnice nebo Základní umělecké škole v Č. Budějovicích, postižené povodněmi v roce 2002. V tanečním oboru postupně vznikly taneční skupiny IMPULS, které např. v roce 2000 vybojovaly 1. místo v celorepublikové soutěži mažoretek v Žatci. Pravidelně vystupovaly při různých veřejných a společenských akcí doma i v zahraničí. Ředitelem školy byl od roku 1993 do roku 2003 Jiří Naxera.

V současné době má škola obory hudební, taneční a výtvarný. Od roku 2003 se vyučuje na odloučeném pracovišti v Březové. Pěvecký sbor ZVONEK zopakoval svůj úspěch z roku 1992 a pod vedením Mgr. Františka Šteinfelda získal v r. 2004 opět 1. místo na Mezinárodním festivalu mládežnických pěveckých sborů v Neerpeltu. Stříbrná pásma získal na Mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby o cenu Petra Ebena v Praze v letech 2002 a 2004. Jeho poslední úspěch bylo 3. místo na Mezinárodním festivalu „Svátky písní„ v Olomouci, kde v květnu letošního roku obsadil 3. místo. V roce 2005 získal žák akordeonového oddělení Martin Plachý 2. místo v celostátním kole soutěže ZUŠ. Také žáci oboru výtvarného i tanečního získali několik významných ocenění v domácích i zahraničních soutěží.

V rámci příhraničních aktivit škola nadále spolupracuje s Hudební školu v Tirschenreuthu, Dechovým orchestrem z Flöhy, je partnerem v projektu v rámci společenství Evropské unie „Hudba v horském prostředí„ se zaměřením na česko- německém setkávání hudební mládeže v prostředí horské ubytovny v Aschbergu (Klingenthal). Výtvarný obor se zúčastnil obdobné akce na konci školního roku v Neuensalzu v rámci výstavy „Děti – vynálezci“.

Za dobu existence dokázala svojí činností Základní umělecká škola v Sokolově, že patří mezi hlavní nositele kultury v Sokolově a regionu a že dokáže velmi úspěšně reprezentovat svoje „rodiště„ i v zahraničí.

Chcete se dozvědět více o ZUŠ Sokolov?

Pokračujte na podrobnější informace o oborech, které nabízíme,
nebo nás kontaktujte!