Zápisy všech žáků ZUŠ Sokolov se budou konat v termínu od 3. 9. do 7. 9. 2018. V tyto dny je možné dodatečně přihlásit i nové zájemce o studium. Podrobnosti o zápisech budou zveřejněny na stránkách v průběhu měsíce srpna.