Přijímací řízení a zápisy všech žáků pro školní rok 2021/2022

V novém školním roce 2020/2021 rádi přivítáme nové zájemce o studium ve všech oborech na naší škole. V hudebním oboru lze studovat hru na klávesové, dechové, smyčcové, strunné a bicí nástroje, akordeon, sólový a sborový zpěv a obor Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba. V tanečním oboru nabízíme studium klasického, moderního a současného tance a a jako doplňující předměty mažoretky a lidový tanec. Ve výtvarném oboru lze studovat ve studijních zaměření výtvarná tvorba, práce s keramikou a počítačová grafika. Do všech oborů přijímáme do přípravných studíí děti od 5 let, do základního studia děti od 7 let..

Přihlášku do ZUŠ lze podat elektronicky (https://www.klasifikace.jphsw.cz/prihlaska.php?&uid=k183 ). Po obdržení přihlášky zašleme zpět zájemcům upřesňující informace.

Podrobnější informace získáte také na uvedených kontaktech

Připravili jsme krátké ukázkové video o činnosti naší školy: