K přijímacímu řízení se mohou dostavit děti s rodiči za dodržení aktuálních hygienicko – epidemických opatření. Zúčastněné osoby (dítě, rodič)nesmí projevovat známky akutních zdravotních potíží odpovídající virovému infekřnímu onemocnění a poskytnou škole čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Doporučujeme také využít podání elektronické přihlášky ke studiu pro školní rok 2020/2021. Po obdržení přihlášky budeme informovat zákonné zástupce žáka o dalším postupu.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Odkaz na elektronickou přihlášku