Noví zájemci o studium v Základní umělecké škole Sokolov mohou využít podání elektronické přihlášky ke studiu pro školní rok 2020/2021

Odkaz na elektronickou přihlášku

Po obdržení přihlášky budeme informovat zákonné zástupce žáka o dalším postupu.