Využití Šablon II k dalšímu vzdělávání v ZUŠ Sokolov

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzva Šablony II

Název projektu: Využití Šablon II k dalšímu vzdělávání v ZUŠ Sokolov

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012453

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 8. 2019

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 7. 2021

Popis projektu: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání, podpora rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků, spolupráce s veřejností.