V období od února do dubna 2022 se konala okresní a krajská kola soutěží ZUŠ ve hře na dechové a bicí nástroje, v sólovém a komorním zpěvu a smyčcových souborů. Ve všech kolech byli naši žáci velmi úspěšní. Mimo to se konaly i soutěže, které nepořádalo MŠMT. I tady jsme získali velmi cenná umístění, Všechny výsledky ze soutěží se dozvíte přehledně na stránce http://www.zussokolov.cz/o-zus/vysledky-soutezi/

Všem úspěšným soutěžícím žákům a jejich učitelům blahopřejeme.