Ve dnech 23. a 24. dubna 2021 proběhla rozsáhlá videokonference „Hudební výchova pro 3. tisíciletí“, kterou zorganizovala Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty pražské Univerzity Karlovy. Konference se zúčastnilo dohromady 450 učitelů hudební výchovy ze základních, středních i vysokých škol a učitelé se základních uměleckých škol z celé republiky. Součástí konference byla soutěžní přehlídka hudebních videí a prací žáků z období uzavření škol z důvodů protiepidemiologických opatření. Do závěrečného kola bylo ze zaslaných videí vybráno deset nejlepších, které veřejným bodováním hodnotili účastníci konference, a mezi které bylo vybráno i video vytvořené z domácích videí členů pěveckého sboru ZVONEK pod vedením paní učitelky Zuzany Kolářové a zpracované oborem Elektronické zpracování hudby a hudební tvorba, který ve škole vyučuje pan. Učitel Petr Schneider. Video účastníky semináře zaujalo, a nakonec získalo v konečném hodnocení 3. místo. Blahopřejeme.

Odkaz na soutěžní video: https://www.youtube.com/watch?v=L30EYsD0aXw&t=14s