Základní umělecká škola Sokolov bude i letos pořadatelem okresních a krajských kol soutěží ZUŠ. Vzhledem k stále probíhající rekonstrukci budovy na Starém náměstí proběhnou soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje v Alfa Music Clubu v Sokolově a to ve dnech 7. února 2019 (okresní kolo) a 7. března 2019. (krajské kolo). Okresní kolo komorní hry s převahou dechových nástrojů se uskuteční 14. února 2019 v hudebním klubu M v MDK Sokolov. Ve stejných prostorách proběhne i krajské kolo komorní hry s převahou dechových nástrojů žesťových, které se uskuteční 14. března 2019. Začátky soutěží jsou stanoveny na devátou hodinu a jsou veřejnosti přístupné.