Ředitel školy oznamuje, že v souladu s § 24, odst. 2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje z důvodů stěhování školy na dny 8. – 12. dubna 2019  ředitelské volno.V tyto dny nebude probíhat výuka ve všech oborech v budově na Starém náměstí. Výuka na odloučeném pracovišti v Březové bude probíhat podle rozvrhu.