V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z provozních důvodů (stěhování učeben hlavní budovy do náhradních prostor) v týdnu od 25. 6. do 29. 6. 2018 ředitelské volno. Vyučování ve školním roce 2017/2018 bude v Základní umělecké škole Sokolov  ukončeno 22. 6. 2018. Ukončení výuky a ředitelské volno platí pro celou školu, tj. včetně odloučeného pracoviště v Březové.

Roman Švancar

ředitel školy