Z důvodu přerušení dodávky bude dne 23. 11. 2022 vyhlášeno Ředitelské volno. V tento den nebude probíhat výuka v žádném ve vyučovaných oborů v ZUŠ Sokolov. Ředitelské volno se netýká odloučeného pracoviště v Březové.

Odkaz na Vodárnu Sokolov