Vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci v budově ZUŠ na Starém náměstí a tím uzavření učeben hudebního oboru v hlavní budově, bude probíhat výuka dotčených tříd v náhradních prostorách Městského domu kultury Sokolov – učebny v levém křídle budovy. Vzhledem k možnostem  MDK je nutné k tomuto přizpůsobit rozvrhy individuální a kolektivní výuky a ostatní činnost školy. Žádáme proto převážně rodiče žáků o trpělivost, pochopení a vstřícnost. V budově na Starém náměstí bude od září 2018 probíhat výuka výtvarného a tanečního oboru a některých učitelů hudebního oboru. Kompletní seznam učitelů a učeben je uveden v odkazu níže. Předpokládané ukončení rekonstrukce a návrat výuky do budovy na Starém náměstí je prosinec 2018.

Seznam učitelů a učeben

Přehled kolektivní výuky (PS, HN, Sbory, soubory)