29. květen 2018, 17. 30., sál ZUŠ.
Na koncertě se představí absolventi a úspěšní žáci školy. Koncert je spojen s vyhodnocením a odměňováním těchto žáků.