INFORMACE O VÝUCE V ZUŠ SOKOLOV OD 11. 5. 2020

 

  • Nové: Výuka v tanečním oboru začne v týdnu od 25. 5. 2020. Vzhledem k opatřením vlády může dojít ke změnám skupin ve třídě a rozvrhů. Informace o těchto změnách zašle rodičům vyučující tanečního oboru.
  • Výuka může probíhat individuálně či kolektivně do počtu max. 15. žáků ve skupině
  • Vstup do budovy ZUŠ je povolen pouze žákům a zaměstnancům školy
  • Během pobytu ve společných prostorech nosí žáci a zaměstnanci roušky
  • Při výuce není nutné nostit roušky při dodržení Souboru hygienických požadavků (viz odkaz níže)
  • Při prvním vstupu do školy, odevzdá žák vyučujícímu čestné prohlášení
  • Až do odvolání nebudou vyučovány kolektivní předměty Hudební nauka a Přípravné studium hudebního oboru. Doporučené učební materiály a testy z předmětu hudení nauka jsou zveřejněny zde
  • Čestné prohlášení žáka (PDF)

Odkazy

MŠMT ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Vláda ČR