INFORMACE K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM

 

Od 1. do 5. března 2021 – jarní prázdniny

 

Výuka od 8. 3. 2021 bude na základě usnesení vlády nadále probíhat pouze distančním způsobem.

Způsob distanční výuky domluví s rodiči učitelé jednotlivých předmětů

Odkazy

Krizové opatření vlády o omezení provozu škol od 27. 2. 2021: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM

informace MŠMT k výuce po skončení nouzového stavu: https://www.msmt.cz/skoly-zustanou-ve-stejnem-rezimu-jako-doposud

informace k provozu  škol od 1. 2. do 14. 2. 2021 2021: https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-od-1-2-do-14-2-2021.pdf

informace k provozu škol od 25. 1. 2021: https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-od-25-1-2021.pdf

informace k provozu škol od 11. 1 do 22. 1. 2021: https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-11-ledna.pdf

informace k hodnocení za 1. pololetí školního roku: https://koronavirus.edu.cz/files/doporuceni-k-hodnoceni-na-vysvedceni.pdf

Informace k provozu škol od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021: https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-od-27-12-do-10-1.pdf

Opatření PES pro oblast školství: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Matice_opatreni_PES_druheho_stupne_skolstvi.pdf

Odkaz na stránky MŠMT s aktuálními opatřeními:https://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq

Informace k úplatě školného v ZUŠ: http://www.zussokolov.cz/wp-content/uploads/2020/10/200429-informace-AZUŠ-k-úplatě.pdf

Studijní materiály pro žáky hudebních nauk: https://drive.google.com/drive/folders/1fbMPOZr4dxIcjpRf9IkOjrbBR7cKTA4-?usp=sharing