INFORMACE K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM PLATNÝCH OD 7. 12. 2020

Organizace výuky od 7. 12. 2020:

Hudební obor:

  • Individuální či skupinová výuka (2 – 3 žáci na hodině) – výuka podle platných rozvrhů nebo po domluvě s vyučujícím.
  • Kolektivní výuka (hudební nauky, přípravné studium hudebního oboru – kolektivní výuka, soubory, sbory apod.) –  výuka bude probíhat s max. počtem 10 žáků v hodině. Rozdělení žáků přípravného studia hudebního oboru (soubor PDF), Rozdělení žáků hudebních nauk (soubor PDF). Rozdělení žáků v souborech či pěveckých sborech organizuje vyučující po domluvě s rodiči.

Taneční a výtvarný obor:

  • výuka je možná ve skupinách max. 10 žáků. Organizaci výuky v těchto oborech zajišťují vyučující oborů po domluvě s rodiči

Pro všechny obory platí nadále možnost distanční výuky

Nadále zůstávají v platnosti hygienická opatření – nošení roušek v prostorách budovy, vč. učeben (mimo výuky zpěvu, hry na dechové nástroje a výuky v tanečním oboru), zákaz vstupu osobám s příznaky respiračních onemocnění (zvýšená teplota, horečka, rýma , kašel apod. – netýká se osob s alergickými onemocněními). Vstup do budovy školy je povolen pouze žákům, zaměstnancům školy a jednomu rodiči doprovázejícího žáka na hodinu.

Odkazy

Informace k provozu škol od 7.. 12. 2020: https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-712.pdf

Opatření PES pro oblast školství: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Matice_opatreni_PES_druheho_stupne_skolstvi.pdf

Odkaz na stránky MŠMT s aktuálními opatřeními:https://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq

Informace k úplatě školného v ZUŠ: http://www.zussokolov.cz/wp-content/uploads/2020/10/200429-informace-AZUŠ-k-úplatě.pdf

Studijní materiály pro žáky hudebních nauk: https://drive.google.com/drive/folders/1fbMPOZr4dxIcjpRf9IkOjrbBR7cKTA4-?usp=sharing