INFORMACE K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM

Provoz školy  od 24. května 2021

V souvislosti s Mimořádným opatřením vlády ze dne 17. května 2021 bude výuka v ZUŠ Sokolov od 24. 5. 2021 probíhat následujícím způsobem:
HUDEBNÍ OBOR
a) Individuální a skupinová výuka bude probíhat bez omezení (není nutné dokládat potvrzení o provedeném testování na COVID s negativním výsledkem)
b) Výuka Hudebních nauk všech ročníků bude probíhat prezenčně podle rozvrhu. V případě, že počet žáků na hodině bude vyšší než 10, bude potřeba doložit potvrzení o provedeném testování na COVID s negativním výsledkem (na požádání ho může vystavit škola, kde žák byl testován), popř. Čestné prohlášení rodičů (doporučeno) o provedeném testování žáka s negativním výsledkem. Odkaz na vzor čestného prohlášení najdete pod článkem.
c) Výuka Přípravného studia hudebního oboru – kolektivní výuka bude probíhat za stejných podmínek jako výuka Hudebních nauk. Předškolní děti (Mateřské školy) se netestují.
d) Výuka pěveckých sborů je omezena na 6 dětí ve skupině bez potvrzení o testování. O organizaci výuky informuje rodiče vyučující předmětu.
e) Výuka ostatních kolektivních předmětů (VCELLA, komorní soubory apod.) bude probíhat bez omezení (do 10 žáků)

VÝTVARNÝ A TANEČNÍ OBOR
a) výuka do počtu 10 dětí na hodině bude probíhat bez omezení
b) k výuce v počtu víc jak 10 žáků je nutné doložit potvrzení o provedeném testování žáka na COVID s negativním výsledkem (na požádání ho může vystavit škola, kde žák byl testován), popř. Čestné prohlášení rodičů (doporučeno o provedeném testování žáka s negativním výsledkem. Vzor čestného prohlášení najdete v příloze, nebo bude k dispozici k vyplnění u vyučujícího předmětu.

HYGIENICKÉ PODMÍNKY
Nadále platí povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest (respirátory nebo obdobný prostředek) v prostorách budovy školy vč. učeben pro všechny osoby. Výjimka je při výuce zpěvu, hře na dechový nástroj nebo v tanečním oboru.

V případě dalších informací nás kontaktujte prostřednictvím emailu, nebo tel. číslech 352 623 769, 727 815 051.

 

 

Čestné prohlášení o absolvování testu: http://www.zussokolov.cz/wp-content/uploads/2021/05/Čestné-prohlášení_vzor.pdf

Odkazy

Informace MZ ČR: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/provoz-skol-0471.pdf

Informace (FAQ) na stránkách MŠMT: https://koronavirus.edu.cz/faq-hlavni-temata-koronaviru-a-skolstvi

Informace k úplatě školného v ZUŠ: http://www.zussokolov.cz/wp-content/uploads/2020/10/200429-informace-AZUŠ-k-úplatě.pdf

Studijní materiály pro žáky hudebních nauk: https://drive.google.com/drive/folders/1fbMPOZr4dxIcjpRf9IkOjrbBR7cKTA4-?usp=sharing