3. ročník HN (PDF), 4. ročník HN (PDF), 5. ročník HN (PDF)

 

Testy z Hudební nauky

Uvedené testy z Hudební nauky jsou určeny především žákům ZUŠ Sokolov. Vyplnit by je měli i ti žáci, kteří mají zažádáno o uvolnění z docházky do předmětu Hudební nauka. Výsledky testů jsou ukládány a mohou sloužit jako podklad pro závěrečně hodnocení z předmětu Hudební nauka

TEST –  HUDEBNÍ NAUKA  1. ROČNÍK    Test

 

TEST –  HUDEBNÍ NAUKA  2. ROČNÍK    Test

 

TEST –  HUDEBNÍ NAUKA  3. ROČNÍK    Test

 

TEST –  HUDEBNÍ NAUKA  4. ROČNÍK    Test

 

TEST –  HUDEBNÍ NAUKA  5. ROČNÍK    Test